Sztuczna inteligencja jako dziedzina wiedzy

Pojęcie sztucznej inteligencji wywodzi się z języka angielskiego, a ściślej rzecz biorąc łączy się z tamtejszym określeniem artificial intelligence, czyli AI. Jest to wiedza bazująca z jednej strony na sferze logiki, w tym logiki rozmytej, a także wykazująca duże powiazania z robotyką, sieciami neuronowymi, sztucznym życiem czy też ewolucyjnymi obliczeniami. Sztuczna inteligencja opiera się w …

Robotyka – interdyscyplinarna dziedzina wiedzy

Jedną z najważniejszych dziedzin ścisłych okazuje się robotyka, która we współczesnym świecie ma bardzo duże znaczenie. Wynika to głównie z ogromnie rozległego wykorzystania tejże sfery na co dzień. Jest to dyscyplina będąca na skraju kilku podstawowych innych dziedzin, w tym między automatyki, mechaniki, sensoryki, cybernetyki, informatyki oraz elektroniki. Podstawowy zakres badań prowadzonych przez naukowców specjalizujących …

Najważniejsze działy matematyki

Królowa nauk jaką jest matematyka to podstawowy rodzaj przedmiotów ścisłych, który opiera się zwłaszcza na metodach intelektualnych – teoretycznych oraz praktycznych dających podwaliny innym dziedzinom. Nie zapominajmy o tym, że w oparciu właśnie o matematykę wykrystalizował się szereg rozlicznych innych dyscyplin. O definicjach i wizjach związanych bezpośrednio z charakteryzowaną tu nauką dowiesz się więcej w …

Informatyka – przegląd dyscyplin

Do najważniejszych dziedzin ścisłych należy niewątpliwie zaliczyć informatykę. Opiera się owa dyscyplina naukowa przede wszystkim na technice oraz na powiązaniu ze sferą rozlegle traktowanej matematyki. Jej nadrzędnym zagadnieniem okazuje się przetwarzanie informacji. Poza tym, informatyka koncentruje swa uwagę na technologiach przetwarzania informacji oraz na wytwarzaniu systemów, które natomiast zajmują się w praktyce przetwarzaniem tychże informacji. …

Geologia – definicja i poddziały

Jeżeli chcemy scharakteryzować podstawowe, dobrze dzisiaj znane i szeroko rozwijane dziedziny zaliczane do nauk ścisłych, niewątpliwie istotne okazuje się zwrócenie szczególnej uwagi na geologię. Czym jest ta dziedzina i na czym polega w praktyce, dowiesz się z poniższych fragmentów. Zacznijmy od wyjaśnienia w szczegółowy sposób aspektu etymologii. Generalnie termin geologia wywodzi się z dwóch słów …

Czym jest geofizyka

Do dziedzin z kategorii przedmioty ścisłe zaliczyć trzeba przede wszystkim fizykę. Jest to dziedzina prymarna w tej grupie nauk, ale nie jedyna. Warto także mieć na względzie fakt, iż wszelkie ścisłe dyscypliny wiedzy dzielą się na szereg rozmaitych innych poddziałów. Przykładem jest właśnie wspomniana fizyka, która opiera się na szeregu wielorakich dziedzin, w tym między …

Astronomia – opis nauki

Z języka greckiego wywodzi się termin astronomia, który nazywa przyrodnicza naukę koncentrującą się na zgłębianiu tajników ciał niebieskich, do jakich z kolei zalicza się galaktyki, gromady, mgławice, komety, planety i gwiazdy. Dodatkowym przedmiotem badania astronomii tu charakteryzowanej są zjawiska dotyczące obszarów pozaziemskich, następujących w atmosferze oraz wnętrzu ziemi i na powierzchni, ale wykazujących związek z …

Chemia – podział na poddyscypliny

W zakresie dziedzin przyrodniczych bardzo istotne jest zwrócenie uwagi na chemię, a więc dyscyplinę wiedzy znaną człowiekowi od zarania dziejów i równie długo zgłębianą. Po dziś dzień jest co robić w sferze szeroko rozumianego świata chemicznego, a naukowcy non stop pracują nad gruntownym przeanalizowaniem rozlicznych typów reakcji chemicznych, zależności między środowiskiem a substancjami i składnikami …