Geologia – definicja i poddziały

Jeżeli chcemy scharakteryzować podstawowe, dobrze dzisiaj znane i szeroko rozwijane dziedziny zaliczane do nauk ścisłych, niewątpliwie istotne okazuje się zwrócenie szczególnej uwagi na geologię. Czym jest ta dziedzina i na czym polega w praktyce, dowiesz się z poniższych fragmentów. Zacznijmy od wyjaśnienia w szczegółowy sposób aspektu etymologii. Generalnie termin geologia wywodzi się z dwóch słów …