Czym jest geofizyka

Do dziedzin z kategorii przedmioty ścisłe zaliczyć trzeba przede wszystkim fizykę. Jest to dziedzina prymarna w tej grupie nauk, ale nie jedyna. Warto także mieć na względzie fakt, iż wszelkie ścisłe dyscypliny wiedzy dzielą się na szereg rozmaitych innych poddziałów. Przykładem jest właśnie wspomniana fizyka, która opiera się na szeregu wielorakich dziedzin, w tym między innymi geofizyce. O niej będzie też niniejszy tekst, do lektury którego serdecznie zapraszamy.
Geofizyka- co to takiego? Teoretycznie o podstawowych zagadnieniach badanych przez wiązanki pogrzebowe wilanów naukowców specjalizujących się w tym obszarze wiedzy można byłoby się domyśleć za sprawą samego nazewnictwa – geo oraz fizyka, a zatem z jednej strony coś związane z ziemią, a z drugiej z fizyką. I tak jest faktycznie – to dyscyplina bazująca na badaniu z jednej strony ziemi, z drugiej natomiast koncentrująca się na fizycznych zależnościach. Musimy także dodać, iż na chwilę obecną jako geofizykę rozumie się dyscyplinę opierającą się na badaniu planet.

Nadrzędnym celem geofizyki jest jednakże zgłębianie odwrócona osmoza wielorakich procesów fizycznych, które zachodzą w geosferach – atmosferze, hydrosferze i litosferze. To właśnie dzięki tej dziedzinie istnieje opcja wytłumaczenia zjawisk występujących na powierzchni ziemi, w tym między innymi bazując na szeregu obecnie znanych praw oraz teorii fizycznych. Jest także mowa o geofizyce jako nauce teoretycznej, wówczas mowa o obserwacjach terenowych, jak również eksperymentach także przeprowadzanych w terenie. Do najbardziej znanych geofizyków zalicza się Maurycego Piusa Rudzkiego, a także Emila Wiecherta. Musimy też wspomnieć o Andriju Mohorovicic czy nawet Galileuszu, który z tą dziedziną także miał wiele wspólnego. Podobnie i powszechnie znany Izaak Newton czy matematyk Johann Carl Friedrich Gaussa.
Geofizyka jest dziedziną naukową zbudowaną z pięciu nadrzędnych dyscyplin, w tym badań polarnych, fizyki przestrzeni kosmicznej, hydrologii, nauk o oceanie i atmosferze, fizyki wnętrza Ziemi. Ważnym elementem w obszarze geofizyki jest też geofizyka stosowana oraz meteorologia i oceanografia, jakie bezpośrednio wiążą się z naukami o atmosferze i oceanie.

Zobacz stronę autora: internet Rumia