Biologia

Na czym polega biologia? Dziedzina wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, która etymologicznie pochodzi od dwóch wyrażeń greckich – bios a więc życie i logos, czyli nauka i słowo. Jest to dyscyplina bazująca na analizowaniu organizmów żywych oraz życia. W sferze biologii należy wspomnieć przede wszystkim o niesamowicie rozległym wachlarzu rozmaitych zagadnień badawczych, z zbiorniki na olej opałowy jakimi ta dziedzina niewątpliwie się wiąże. Jest to bardzo często połączenie szeregu rozmaitych rodzajów nauk, w tym zwłaszcza cytologii, ekologii oraz fizjologii. Generalnie mowa o różnorodnych poziomach i warstwach dziedzin biologicznych. Wszystkie one są odwoływane do wielorakich aspektów życia, a także koncentrują się na zupełnie innych aspektach badawczych. Biorąc ten fakt pod uwagę, mówimy o rozmaitych poddziedzinach.

Przykładem zagadnień, na jakie uwagę szczególną zwraca biologia jest wzrost, narodziny, śmierć, rozkład organizmów żywych, czy też proces starzenia się. Dodatkowo przedmiotem badania okazuje się też analizowanie różnic i odmienności potomków, rodziców, analizowanie procesu dziedziczenia i rozkwit roślinności. Biologia dużo miejsca poświęca także zwierzętom – fauna jest bowiem skrupulatnie badana przez dział zwany zoologią. Dzięki biologii może być mowa o teorii ewolucji, poznawane są również szczegółowo zmiany zachodzące na przestrzeni określonych pokoleń. Dzięki biologii realne staje się przebadanie bioróżnorodności, a także zachowań społecznych występujących u osobników zwierzęcych. W sferze biologii należy też wyróżnić botanikę oraz biochemię i genetykę molekularną czy też biologię molekularną.