Sztuczna inteligencja jako dziedzina wiedzy

Pojęcie sztucznej inteligencji wywodzi się z języka angielskiego, a ściślej rzecz biorąc łączy się z tamtejszym określeniem artificial intelligence, czyli AI. Jest to wiedza bazująca z jednej strony na sferze logiki, w tym logiki rozmytej, a także wykazująca duże powiazania z robotyką, sieciami neuronowymi, sztucznym życiem czy też ewolucyjnymi obliczeniami. Sztuczna inteligencja opiera się w …

Robotyka – interdyscyplinarna dziedzina wiedzy

Jedną z najważniejszych dziedzin ścisłych okazuje się robotyka, która we współczesnym świecie ma bardzo duże znaczenie. Wynika to głównie z ogromnie rozległego wykorzystania tejże sfery na co dzień. Jest to dyscyplina będąca na skraju kilku podstawowych innych dziedzin, w tym między automatyki, mechaniki, sensoryki, cybernetyki, informatyki oraz elektroniki. Podstawowy zakres badań prowadzonych przez naukowców specjalizujących …