Informatyka – przegląd dyscyplin

Do najważniejszych dziedzin ścisłych należy niewątpliwie zaliczyć informatykę. Opiera się owa dyscyplina naukowa przede wszystkim na technice oraz na powiązaniu ze sferą rozlegle traktowanej matematyki. Jej nadrzędnym zagadnieniem okazuje się przetwarzanie informacji. Poza tym, informatyka koncentruje swa uwagę na technologiach przetwarzania informacji oraz na wytwarzaniu systemów, które natomiast zajmują się w praktyce przetwarzaniem tychże informacji. Podczas gdy na samym początku okna Trójmiasto informatyka była rozumiana jako generalna część matematyki, dzisiaj jest ona raczej utożsamiana z indywidualnie działającą, zupełnie odrębną dyscypliną wiedzy. Niemniej jednak nie odłączyła się ona rzecz jasna od matematyki i mocnych powiązań z nią. Nadal pozostaje w ścisłych relacjach z królową nauk, bowiem informatyka opiera się w swej teorii na podstawach matematycznych.

Jeżeli chodzi o to, skąd akurat takie http://www.opal.com.pl/Kontakt.html nazewnictwo informatyki, warto wspomnieć iż z języka angielskiego stosowany jest także jej synonim computer science. W dosłownym tłumaczeniu to nauka o komputerze. Nie zapominajmy też o tym, że informatyka jest pojęciem typowo polskim, który stanowi termin przedstawiony w 1968 roku przez Romualda Marczyńskiego. To on, występując na zakopiańskiej konferencji o charakterze ogólnokrajowym związanej z maszynami matematycznymi przedstawił propozycję określenia charakteryzowanej dyscypliny mianem informatyka.
Informatyka dzieli się na wielorakie poddziały, jakie są dzisiaj bardzo chętnie wykorzystywane w praktycznym zastosowaniu. Przydatne okazują się zwłaszcza administracja sieciowa, administracja systemem, algorytmika, informatyka śledcza, języki programowania, programowanie komputerów, informatyka medyczna, informatyka afektywna, grafika komputerowa, teoria informacji, webmastering, sztuczna inteligencja, systemy informatyczne czy symulacja komputerowa.