Czym jest geofizyka

Do dziedzin z kategorii przedmioty ścisłe zaliczyć trzeba przede wszystkim fizykę. Jest to dziedzina prymarna w tej grupie nauk, ale nie jedyna. Warto także mieć na względzie fakt, iż wszelkie ścisłe dyscypliny wiedzy dzielą się na szereg rozmaitych innych poddziałów. Przykładem jest właśnie wspomniana fizyka, która opiera się na szeregu wielorakich dziedzin, w tym między …