Chemia – podział na poddyscypliny

W zakresie dziedzin przyrodniczych bardzo istotne jest zwrócenie uwagi na chemię, a więc dyscyplinę wiedzy znaną człowiekowi od zarania dziejów i równie długo zgłębianą. Po dziś dzień jest co robić w sferze szeroko rozumianego świata chemicznego, a naukowcy non stop pracują nad gruntownym przeanalizowaniem rozlicznych typów reakcji chemicznych, zależności między środowiskiem a substancjami i składnikami …