Sztuczna inteligencja jako dziedzina wiedzy

Pojęcie sztucznej inteligencji wywodzi się z języka angielskiego, a ściślej rzecz biorąc łączy się z tamtejszym określeniem artificial intelligence, czyli AI. Jest to wiedza bazująca z jednej strony na sferze logiki, w tym logiki rozmytej, a także wykazująca duże powiazania z robotyką, sieciami neuronowymi, sztucznym życiem czy też ewolucyjnymi obliczeniami.
Sztuczna inteligencja opiera się w swym praktycznym wykorzystaniu na kreacji modeli zachowań inteligentnych. Dodatkowo, jest to także dziedzina, która skupia się na tworzeniu komputerowych programów mających symulować zachowania inteligentne. Po raz pierwszy termin o którym mowa został wymyślony przez Johnego McCartha i miało to miejsce w roku 1956. Jeżeli chodzi o znaczenia sztucznej inteligencji, to wyróżnia się dwa nadrzędne, w tym hipotetyczna inteligencja, która bazuje na procesie inżynieryjnym a także mowa o nazewnictwie technologii oraz sferze badań naukowych w zakresie informatycznym.

Zadania naczelne jakie są stawiane przed sztuczną inteligencją to zwłaszcza tworzenie maszyn. Jest to bardzo istotne w celu zwiększenia poziomu rozwoju technologicznego. Nie zapominajmy również o tym, iż sztuczna inteligencja to nic innego jak konstrukcja programów komputerowych. Musimy także popatrzeć na aspekt analizowania i syntezy języków naturalnych oraz systemów eksperckich i diagnostycznych. Obecnie wykorzystywana bazuje tez na dowodzeniu twierdzeń i na rozumowaniu racjonalnym oraz logicznym.
AI opiera się pod względem technologicznym na logice rozmytej, a więc systemach ekspertowych, uczeniu się maszyn i ich obsłudze automatycznej, eksploracji danych, maszynowym tłumaczeniu tekstów, sieciach neuronowych, eksploracji danych, rozpoznawaniu pisma czy też mowy i mówców, sztucznej twórczości i ekonomii.

Zobacz stronę autora: nity producent na zamówienie