Geologia – definicja i poddziały

Jeżeli chcemy scharakteryzować podstawowe, dobrze dzisiaj znane i szeroko rozwijane dziedziny zaliczane do nauk ścisłych, niewątpliwie istotne okazuje się zwrócenie szczególnej uwagi na geologię. Czym jest ta dziedzina i na czym polega w praktyce, dowiesz się z poniższych fragmentów.
Zacznijmy od wyjaśnienia w szczegółowy sposób aspektu etymologii. Generalnie termin geologia wywodzi się z dwóch słów https://sklepswanson.pl/pl/p/Kenay-Witamina-C-Liposomalna-o-smaku-pomaranczowym-250-ml/423 greckich, a ściślej rzecz biorąc mowa o logos a więc nauka oraz ge czyli Ziemia. Musimy mieć na względzie fakt, że geologia to dyscyplina wiedzy bazująca także na analizowaniu planet skalistych. Jeżeli chodzi o geologię w kontekście dziedzin, jakie wchodzą w ich skład, to są to samodzielne nauki ale też wzajemnie przenikające się. Wśród https://mazurspa.com najistotniejszych wyróżnia się między innymi geologię stosowaną oraz geologię podstawową. Pomocnicze nauki w obszarze geologii to zaś paleontologia oraz kartografia geologiczna. Należy wspomnieć też o geofizyce, która jest mocno powiązana z geologią.

Jeszcze inna kwestia to to, iż poszczególne wcześniej wymienione nauki wchodzące w skład geologii mają swoje odrębne kategorie, w tym przykładowo geologia podstawowa bazuje na geologii strukturalnej, geologii regionalnej, geologii dynamicznej oraz geologii historycznej. Nie bez znaczenia jest również mineralogia, petrografia, stratygrafia, sedymentologia, czy też geologia strukturalna. Jeszcze inny podział występuje natomiast w sferze geologii stosowanej, a mianowicie- geologia złóż, geologia inżynierska, geologia gospodarcza, hydrogeologia, czy też geologia środowiskowa.

Zobacz stronę autora: turystyka wysokogórska